That’s So Raven – Season 3

That’s So Raven – Season 3 Raven Baxter với khả năng đặc biệt có thể mơ hồ nhìn thấy trước tương lai tiếp tục mang tới cho chúng ta những câu chuyện dở khóc dở cười. Không chỉ dừng lại ở việc mang tới tiếng cười cho người xem, mùa thứ ba của “Raven là thế đấy” mang tới nhữ…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s