Giọng Hát Việt 2013

Giọng Hát Việt 2013 khởi động ngay sau khi kết thúc Giọng Hát Việt 2012 : – Từ ngày 14/01/2013 với việc cho thí sinh đăng ký tham dự. – Từ Tháng 3 sẽ tiến hành sơ khảo tại 03 khu vực: Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh. – Tháng 4/2013 sẽ tiến hành ghi hình. – Thừ 12/05/2013 bắ…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s