Ngưu Lang Chức Nữ

Chức Nữ  dệt mây, đánh rơi con thoi xuống trần, sợ Vương mẫu nên cùng Hỷ Thước xuống trần tìm kiếm Ngưu lang giúp nàng làm lại con thoi… Vương Mẫu biết chuyện buộc Chức Nữ về trời và xoá đi trí nhớ của Ngưu Lang. Hỷ Trước trộm tiền của thần tài Bỉ Can giúp người nghèo. Cô dùng trái tim sói …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s