Gordon’s Great Escape – Season 2

cùng với bếp trưởng Gordon Ramsay tìm hiểu các món ăn của bốn nước

 Thailand,Malaysia,Vietnam,Cambodia ”Gordon’s great escape” là những trải nghiệm tuyệt vời của bếp trưởng nổi tiếng thế giới Gordon Ramsay về ẩm thực của nhiều nước khác nhau. Trong series lần này, chúng ta sẽ c…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s