THE HILLS​ mùa thứ 1 đủ tập

THE HILLS​ mùa thứ 1 đủ tập

Con đường hướng tới sự tự do của Lauren được dẫn chứng bằng hình ảnh ngay sau khi cô rời khỏi Laguna Beach và chuyển tới Los Angeles cùng với người sau này trở thành bạn thân của cô, Heidi Montag. Trong suốt thời gian cô ấy ở LA, cô ấy dành mọi ngày của mình để cân b…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s