Phim Ngân Hồ Về Đêm

Phim Ngân Hồ Về Đêm: Vào năm 1949, Thượng Hải rất hỗn loạn. Phú thương ngành bách hòa Đoàn Tường trên đường đào vọng tới Hong Kong, tài sản bị người chủ Đoàn Kỳ và Tổng Học Lễ cướp hết.

Xem Phim Ngân Hồ Về Đêm

Xem Phim Ngân Hồ Về Đêm : Sau khi Tống Học Lễ trờ thành trọc phú Hong Kong, y …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s