Happy Birthday N’Sync

Happy Birthday N’Sync
Chúc mừng sinh nhật
Chúc mừng sinh nhật bạn
Chúc mừng sinh nhật chỉ dành cho bạn
Chúc mừng sinh nhật
Chúc mừng sinh nhật bạn
Chúc mừng sinh nhật
Chúc mừng sinh nhật
Vẫn là ngày này
Chỉ là một năm khác mà thôi
Nhưng trong mắt của chúng tôi bạn vẫn là nhất
Chúng tôi sẽ y…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s